Laikraksts "Avangards" (1962–1992)

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas un Latvijas PSR Ministru padomes Daugavpils teritoriālais kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldes laikraksts.

Iznāk no 1962. līdz 1992. gadam, 3 reizes nedēļā.

1 saistītas personas