Laikraksts "Brīvā Daugava"

Jēkabpils apgabala laikraksts. Iznāk trīs reizes nedēļā no 1940. gada.

No 1962. gada līdz 1990. gada 2. jūnija iznāca ar nosaukumu "Padomju Daugava".

Mājas lapa: http://www.bdaugava.lv/

1 saistītas personas