Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.

Saskaņā ar VIAA nolikumu tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Mājaslapa: http://viaa.gov.lv/lat/

1 saistītas personas