Mēnešraksts "Latvijas Jaunatne"

Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta izdevums no 1924. līdz 1940. gadam.

1 saistītas personas