Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība (1917–1940)

Vēsturiskais nosaukums: Pirmā Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība.

Dibināta 1917. gada 9. jūnijā. 1927. gadā iestājusies Starptautiskajā žurnālistu sabiedrībā.

Biedrībā vairāk nekā 150 biedru, tai pastāvējušas vairākas nodaļas provincē (Jelgavā, Liepājā), vairākas komisijas (Preses balles, mantu loterijas, kultūras u.c.). Biedrības īpašumā bijusi t.s. "Rakstnieku pils" Siguldā.

Biedrība uzturējusi sakarus ar ārzemju preses vienībām, rīkojusi žurnālistu ekskursijas uz ārzemēm, uzņēmusi ārzemju žurnālistus Latvijā, rīkojusi "Rakstnieku vakarus", "preses balli". Biedrības Rīgas nodaļa atradusies Tērbatas ielā 4-2.

Arodbiedrība pastāvēja līdz 1940. gadam.