Latgaļu izdevnīceiba

Grāmatu izdevēja un rakstnieka Vladislava Lāča (Vladislavs Lōcis) izdevniecība Minhenē, Vācijā. No 1955. gada 1. janvāra Lāča izdevniecība darbojusies kā trimdas latgaliešu akciju sabiedrība "Latgaļu izdevnīceiba".

Izdevniecībā izdotas trimdinieku latgaliešu grāmatas.

Apgāda uzturēšanu un tipogrāfijas darbus veicis Vladislavs Lācis kopā ar palīdzi Almu Čupīti un burtlici Hansu Freiju.

Izdevniecības valdes locekļi bija Leonards Latkovskis, Miķelis Bukšs u.c.

Tika izdots ap 150 grāmatu, to skaitā "Tāvu zemes kalendārs" (1945-1990), avīze "Latgolas Bolss" (1948–1984), žurnāls "Dzeive" (1948-1987),zinātniskais rakstu krājums "Acta Latgalica" (1965–1981).Pēdējais izdevums – rakstu krājums "Andryvs Jūrdžs" (1984).

Avots: Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam. Datubāze. Šķirklis Vladislavs Lōcis. Tiešsaiste [skatīts 29.07.2016.]. Pieejams: http://lgdb.lnb.lv/index/person/1898/

1 saistītas personas