Mēnešraksts "Druva"

Iznāk reizi mēnesī no 1912. līdz 1914. gadam. Izdod Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa. Redaktori: Fricis Adamovičs, vēlāk Teodors Zeiferts.

2 saistītas personas