Jaunpils 6-klašu pamatskola

Jaunpils pamatskolas vēsture aizsākusies 1858. gadā, kad no Jurģu muižas uz Jaunpili pārcēlās skolotājs Šepsku Kārlis un sāka strādāt "Sparvu" mājās – tā saucamajā Ziemas skolā. 1863. gadā uz barona Rekes skolai atvēlētā zemes gabala tika uzcelta skolas ēka – "Kalna skola" kā 4-klasīgā pamatskola (tagad šī ēka ir pārbūvēta un tajā atrodas dzīvokļi). Gadu gaitā skola papildinājusies ar vairākām ēkām – 1938. gadā pēc Augusta Raistera projekta tika uzcelta pamatskolas ēka 220 skolēniem (tagad šajā ēkā mācās 5.-12. klašu skolēni, ēka renovēta 2002. gadā Pasaules Bankas projekta ietveros); 1953. gadā uzcelta internāta ēka, kura šobrīd vairs netiek izmantota. 1961. gadā uzcelta jauna internāta ēka ar sporta zāli (2004. gadā ēka pilnībā pārbūvēta un bez sporta zāles un palīgtelpām te izvietotas pirmsskolas grupas un sākumskolas klases); 1959. gadā celtas darbnīcas. 2005. gada vasarā pilnīgi pārbūvēta skolai piederoša ēka un iekārtots internāts 30 vietām, tagad te izvietotas pirmsskolas grupas. Vidusskola Jaunpilī izveidota 1948. gadā un tās pirmais izlaidums notika 1951. gadā.
Pirmais skolas pārzinis "Kalna skolā" bija Šepsku Kārlis, 1945. gadā par direktoru sāka strādāt Jāzeps Garško, no 1955. gada - Leonards Žukovs, no 1968. gada - Balva Berķe, 1981.gadā par direktori sāk strādāt Rita Vārpiņa, 1999. gadā - Jānis Liepiņš. Skolā strādājuši izcili pedagogi – Jānis Grīnfelds, Augusts Judovics, Kārlis Ieviņš, Vilis Jankevics, Jānis Zariņš, Leonards Muzikants, Elmārs Helvigs, Leonora Helviga, Zenta Plezere, Dzidra Krauča, Judīte Kalme u.c.

Avots: Inkina, Ilze "[Jaunpils vidus]skolas vēsture", sagatavots 22.08.2016., pieejams: https://www.jaunpvsk.lv/index.php/lv/ct-menu-item-3/skolas-vesture (skatīts 12.06.2020.)

1 saistītas personas