Dzērves Cīravas pamatskola

Skola dibināta 1833. gada jūnijā pēc mācītāja Kristofa Voltera ierosmesun ar muižnieka Georga fon Manteifeļa finansiālu atbalstu. Sākumā tā darbojas muižas 3 istabās un uzņem kā Dzērves, tā Cīravas zemnieku bērnus. Skola īpašu nozīmi iegūst, kad tajā par skolotāju sāk strādāt skolotāju semināru Prūsijā beigušais skolotājs Andrejs Bergmanis. Skola kļūst arī par pirmo zemāka tipa mācību iestāžu pedagogu sagatavotāju Kurzemē. Līdz 1847. gadam tajā sagatavoti vairāk nekā 60 skolotāji. 1869. gadā Cīravas-Dzērves skolu sadala. 1921. gadā abas skolas atkal tiek apvienotas vienā - Cīravas Dzērves pilnā pamatskolā, kurai vēlāk piešķirts Andreja Bergmaņa vārds. Skola atrodas Dzērves pilī. No 1954. līdz 1964. gadam tā darbojas kā vidusskola. Pēc tam skola turpina pastāvēt kā Dzērves pamatskola jeb astoņgadīgā vai deviņgadīgā skola.