Rencēnu pamatskola

Rencēnu pamatskoluizveidoja pagasta pašvaldība. 1936. gadā darbu uzsāka sešgadīgāpamatskola, savukārt no 1950. līdz 1962. gadam tā darbojās kā vidusskola. Vēlāk tā tika pārveidota par astoņgadīgo skolu,kas nonāca Valmieras rajona TIN pakļautībā. 1992. gadā skola tika nodota Rencēnu pagasta pašvaldībai un nosaukta parpamatskolu, kurā izglītību iegūst no pirmās līdz devītajai klasei. Pēcteritoriālās reformas veikšanas, sākot no 2009. gada 1. jūlija, skolusavā pārraudzībā pārņēma Burtnieku novada pašvaldība. 1950. gadā skolai tika uzceltas darbnīcas,kuras vēlāk - 2006. gadā - tika izmantotas, lai izvietotu muzejaekspozīcijas. 2007. gadā skolai tika uzcelta vērienīga sporta zāle. Rencēnu skolas internāts izbūvēts vēsturiskā ēkā - 1776. gadāceltajā zirgu pasta mājā.

Avots: https://www.burtniekunovads.lv

2 saistītas personas