Austrumkrasta vasaras vidusskola Beverīna

Darbojās pēc tās pašas programmas kā Gaŗezera vasaras vidusskola un Rietumkrasta vasaras vidusskola "Kursa".

Vidusskolas direktors Arturs Liepkalns, pēc tam Kārlis Baltiņš.

1 saistītas personas