Valmieras 11. varoņu komjauniešu vidusskola

Šobrīd Valmieras Valsts ģimnāzija. 

1 saistītas personas