Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

Skola dibināta 1871. gadā. Saukta Viļķenes pagasta skola. Pirmais skolotājs ir Jānis Vinklers, kurš reizē bija arī pagasta skrīveris. Mācības notika 4 reizes nedēļā. Ap 1880. gadu skolai veikta piebūve, iekārtotas divas klašu telpas. Šādā stāvoklī skola palika līdz 1934. gadam. 
No 1920./1921. mācību gada skola saucās Viļķenu pagasta 1. pamatskola. 
1933. gadā uzceļ jaunu skolas ēku – piebūvi vecajai. 
No 1942. līdz 1943. gadam skolā ievieš 7. apmācības gadu, saucas Viļķenes tautskola. 
1944./1945. gadā skola nosaukta par Viļķenes nepilno vidusskolu.
No 1958.gada skolas nosaukums Viļķenes astoņgadīgā skola. 1962. gadā uzceļ jaunu skolas ēku.
No 1989. līdz 1992. gadam skolu sauc Viļķenes deviņgadīgā skola. 1992. gadā skolai piešķir Baumaņu Kārļa vārdu, un tā saucas Baumaņu Kārļa Viļķenes deviņgadīgā skola, kopš 1998. gada – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola.

1 saistītas personas