Jūrniecības veicināšanas biedrība

1873. gadā Krišjānim Valdemāram ar dažu krievu aristokrātu un inteliģentu palīdzību Maskavā izdevās nodibināt Jūrniecības veicināšanas biedrību. Dibinātājos bija starp citiem arī latviešu pulciņa biedri: Barons, Brīvzemnieks, Šlēziņš, Bandrevičs u. c. Jaunajai biedrībai piekrita galvenā loma kuģniecības attīstībā un jūrnieku izglītības pacelšanā Krievijā un sevišķi Baltijā.

1 saistītas personas