Atklātais sabiedriskais Augusta Dombrovska fonds

Darbības mērķi:

Saglabāt kultūras mecenāta Augusta Dombrovska piemiņu;veicināt mecenātisma attīstību kultūras atbalstīšanai Latvijā;apzināt latviešu kultūras vērtības Latvijā un ārpus tās, sekmēt to apguvi,pilnveidošanu un iekļaušanu pasaules kultūras apritē;sekmēt dažādu mūzikas kolektīvu, kā arī atskaņotājmākslinieku, komponistu,mūzikas zinātnieku, folkloristu, mākslinieku, dizaineru, šo nozaru pedagoguun citu ar kultūrizglītību saistīto profesiju radošo darbu.

1 saistītas personas