Rīgas Galvenā medību biedrība

Baltijas vācu mednieku biedrība, kas tika dibināta 1759. gadā, ievēlot Gretheda (Greathead) kungu par savu priekšnieku jeb medību virsmeistaru (Ober-Jägermeister). No 1760. līdz 1803. gadam biedrības priekšnieks Karls Georgs Hakmans (Hackmann, mir.1803). Hakmans panāk ne tikai daudzu lielisku biedru piesaisti, bet arī biedrības nosaukuma maiņu - Rīgas Galvenā medību biedrība (Rigische Ober-Jagd-Gesellschaft). 1783. gadā tiek atklāts Rīgas Medību klubs, kas vēl vairāk saliedē dalībniekus. 1795. gadā dibināta arī Tērbatas Medību cienītāju biedrība (Dörptsche Jagdgesellschaft). Ap 1799. gadu uz līdzīgu organizāciju izveidi tiek aicināti arī kurzemnieki un lietuvieši.

18. gadsimta otrajā pusē biedrības sastāvā gandrīz visi cienījamākie Rīgas pilsoņi, vidzemnieki un igauņu daļas pārstāvji - virsmežzinis barons fon Blūms (Bluhm), Frīdrihs Ernsts Johans fon der Reke (von der Recke), ķeizarisko medību valsts padomnieks Maskavā Dmitrijs Ivanovičs fon Paflofs (von Pavloff), Fricis Vilhelms Kristofors fon der Reke (von der Recke), Oto Gustavs fon Krīdeners (von Krüdener), Magnuss Essens (Essen), virsmežzinis Vitenheims (Wittenheim), marķīzs Pauluči, virsskolotājs Keuslers (Keußler) u.c.

1803. gada 21. februārī biedrība ieceļ jaunu priekšnieku - Joahimu Johanu Krūzemani (Krusemann), bijušo Hakmana draugu, viņa vadībā tiek izstrādāts biedrības reglaments un noteikts biedru  naudas apjoms. Biedrības sekretārs Kristāns Stieda (Stieda).

Biedrība darbojas vismaz līdz 1828. gadam, kluba sanāksmes notiek Rīgā virsmedību zālē namā, kas pieder Zilajai pilsoņu - jātnieku gvardei (Haus der Blauen Bürgergarde zu Pferde). Iespējams, domāts 1769. gadā celtais Zilās gvardes nams Mārstaļu ielā blakus Reiterna namam. 

E.Šmite norāda, ka biedrības telpas atradās tirgus laukumā, Zilās gvardes ieroču noliktavā, sal.: E.Šmite, P. Daija. Johans Heinrihs Baumanis. Rīga: Neputns, 2017, 32.lpp.

No: Oskar Grosberg. Rigische Ober-Jagdgesellschaft. Rigasche Rundschau, nr. 38 (15.2.1930); nr.39 (17.02.1930). 

Biedrības vēsture un reglaments arī Virsmedību cermonijmeistara P.V. Langevica sarakstīts: Peter Wilhelm Langewitz. Reglament für die Rigische Ober-Jagdgesellschaft (1803), glabājas Latvijas Universitātes AB Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļā: LU AB R, Ms.505. 

1 saistītas personas