Ķeizariskā Mākslas akadēmija

Sākotnēji kā Pēterburgas Zinātņu akadēmijas mākslas nodaļa, 18. gadsimta vidū - gravīru un gleznošanas skola, vēlāk : 

Ķeizariskā Mākslas akadēmija (1757-1893), arī Sanktpēterburgas Mākslas akadēmija. 19. gadsimtā lielākā mākslas institūcija Krievijas impērijā.

Tagad Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais I. Repina Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskais glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūts, saīsināti Repina institūts (1957-1992). Repina vārds piešķirts 1944. gadā. 

Līdz 2002. gadam Krievijas Mākslas akadēmijas I. Repina vārdā nosauktais glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūts, pašreizējais nosaukums Sanktpēterburgas valsts I.Repina vārdā nosauktais akadēmiskais glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūts.

Akadēmijas ēka Ņevas upes krastā celta no 1764. līdz 1789. gadam. 1 saistītas personas