Ceļi. Rakstu krājums

1931-1939 rakstu krājumu "Ceļi" izdod Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas studentu apvienība Ramave, šajā laikā nāk klajā deviņi sējumi. Pēc II Pasaules kara Ramave savu darbību atjauno trimdā, Zviedrijā turpina iznākt arī rakstu krājums.  

1961-1991  "Ceļi" turpina iznākt Lundā (Zviedrijā) neregulāri. Rakstu krājumā ievietotas publikācijas, kas saistītas ar pētījumiem literatūrzinātnē, folkloristikā, etnogrāfijā, vēsturē un lingvistikā Baltijas areālā. Redaktors Kārlis Draviņš.  

Liela daļa žurnāla numuru ir lasāmi LNB Digitālajā bibliotēkā:

http://gramatas.lndb.lv/#searchResults:!title:Ce%C4%BCi%20rakstu%20kr%C4%81jums@mode:SCA [24.12.22.]

1 saistītas personas