Braunšveigas Kārļa kolēģija

Braunšveigas Kārļa kolēģija bija ģimnāzijas (Gymnasium illustre) veida vidējās izglītības iestāde, kas piedāvāja latīņu, grieķu valodas un literatūras kursus, kā arī ieskatu reliģijā un vēsturē, filozofijā un jurisprudencē, matemātikā un mehānikā, modernajās svešvalodās, zīmēšanā, mūzikā, dejās un paukošanā. Struktūras ziņā tā atbilda toreizējam bruņniecības akadēmijas (Ritterakademie) veidam, izņemot to, ka nepastāvēja nosacījums uzņemt tikai dižciltīgas cilmes audzēkņus. Mācību plāns tika izstrādāts pēc teologa un apgaismotāja Johana Frīdriha Vilhelma Jeruzalema (Jerusalem, 1709-1789) iniciatīvas. Mācību iestāde tika nosaukta Braunšveigas Līneburgas hercoga Kārļa I (Carl, 1713-1780) vārdā. 

Braunšveigas Kārļa kolēģija tika dibināta 1745. gadā, tā pastāvēja līdz 1862. gadam, kad to pārveidoja par Braunšveigas Politehnikumu. 

1 saistītas personas