Leokādijas fon Freitāgas-Loringhofenas privātā proģimnāzija

Audzināšanas iestāde atvērta 1872. gada augustā, sākumā kā četrklasīga skola, vēlāk - sešklasīga, tās mērķis - sagatavot audzekņus ģimnāzijas otrajai klasei. Skolas vadītāja visus tās pastāvēšanas gadus - fon Freitāga-Loringhovena kopā ar inspektoru, to vidū Dr.phil. Rūdolfs Pencings (Penzing), Voldemārs Bencs (Benz), Oskars Vulfs (Wulff), latīņu valodas skolotājs Eduards Grīnvalts (Grünwaldt, dzim.1846), Voldemārs Štromans (Strohmann) un Karls Šmits (Schmidt). 22 skolas pastāvēšanas gados to beidza 130 puiši, strādāja 39 skolotāji un 4 skolotājas. Skolu slēdza 1894. gada 26. maijā, pēc neveiksmīga mēģinājuma, pielāgojoties Krievijas impērijas pavēlei, pāriet uz krievu mācībvalodu. Vietējā vācu sabiedrība to nesaprata un radīja direktorei sirdssāpes.

No: L. Goertz. Beiträge zur Geschichte der baltischen Internate. In: Arbeiten des Zweiten Baltischen Historikertages zu Reval 1912. Reval: F. Kluge, 1932, S. 209-210.

Viens no skolas absolventiem - vēlākais ārsts Pēteris Sniķers (1875-1994).