Zantes pamatskola

Arhīva apzinātājos dokumentos redzams, ka Talsu apriņķa (kopš 1925. gada Tukuma apriņķa) Zantes pagasta skola uzsākusi darbību 1885./1886. gadā ēkā pie Saldus – Tukuma lielceļa ( pēc citām ziņām 1847. gadā. "Neatkarīgo Tukuma Ziņu" kalendārā 2001. g.). No 1919./1920. m.g. pastāvējusi kā Zantes pagasta pirmās pakāpes pamatskola; no 1925./1926. m.g. kā sešgadīgā pamatskola. Ar 1925./1926. m. g. Zantes pagasta sešklasīgā pamatskola rudenī darbu uzsāka Zantes muižas pils ēkā, kur tā atrodas vēl šodien.

1 saistītas personas