Latvijas Rakstu un mākslas kamera

Izveidota 1938. gada maijā. Kameras darbības mērķis bija režīma ideoloģijas gaisotnē veicināt mākslas uzplaukumu, aptverot visu Latviju. Kamera bija pakļauta sabiedrisko lietu ministrijai.

1 saistītas personas