Austrijas Valsts Katoļu sieviešu organizācija

Katholische Reichsfrauenorganisation Österreichs ir dibināta 1907. gada 26. novembrī, tā pastāvēja līdz 1938. gadam, organizācija darbojās Lincā (Graben 15, Linz; arī Volksgartenstrasse 18, Linz) un Vīnē. Organizācijas rašanās ideja saistīta ar piekto Vispārējo katoļu dienu (Allgemeine Katholentag), kas sanāca 1905. gada novembrī, tajā tika dibināta provizoriska sieviešu komiteja ar vēlmi radīt spēcīgu jumta organizāciju, kurā ietilptu visas katoļu sieviešu organizācijas. Salīdzinājumā ar sabiedriski aktīvajām pilsoniskajām un sociāldemokrātiski noskaņotajām sievietēm katoļu sievietes apvienojās salīdzinoši vēlu. 1907. gada novembrī viņas piedalījās kā īstenās sestās Katoļu dienas dalībnieces. Šajā forumā tika pieņemta rezolūcija par Austrijas Valsts katoļu sieviešu organizācijas dibināšanu, organizācijai ciešas saiknes ar baznīcu un muižniecību, arī vadībā pārsvarā sievietes no muižniecības aprindām. 1930gados apvieno starp 190.000 un 150.000 sieviešu, vairākas apakšorganizācijas.

Līdz I pasaules karam organizācija rīko divas katoļu sieviešu dienas (1910, 1914) un starptautisku katoļu pasaules kongresu Vīnē (1912). Ģenerālsekretariātu no 1912. līdz 1919. gadam vada Johanna Brentano. Organizācijai ir arī savs žurnāls "Österreichische Frauenwelt".

Sīkāk par to:https://fraueninbewegung.onb.ac.at/index.php/node/... [3.07.22.]

1 saistītas personas