Mēnešraksts "Jaunatne" (1929–1930)

Biedrības "Latvju jaunatne" mēnešraksts iznāca 1929. un 1930. gadā. Redaktori: Arnolds Spekke un Edvarts Virza.

1 saistītas personas