Reutlingenas Latviešu tautskola

Reutlingenas latviešu tautskola darbojās pārziņa Artura Veisberga vadībā, skolotāji: Kārlis Bandinieks, Arvīda šteina, Olga Freifelde un Elza Račevska.

1 saistītas personas