Kusas pareizticīgo draudzes skola

Skolas sākumi nav īsti zināmi. 19.gs. II pusē "Kaņepēnu" mājās darbojusies luterāņu skola, bijuši ap 25 skolēni, mācījis skolotājs Bērzkalns. 1882. gadā luterāņu skolas Lodes tuvumā uzcelti "Mieriņi" - trīs klašu skola ar vienu lielu mācību telpu, strādājuši skolotāji Siliņš un Šņuks, pirmais dzeršanas dēļ atstādināts no amata. Ap 1882. gadu Kusas "Kaniņu" saimnieka brālis Kangars - pareizticīgo draudzes pērminderis Kārzdabā, ierosinājis celt pareizticīgo draudzes skolu. Ēkas celtniecībai zemi dāvinājuši "Riteņu" un "Āboliņu" māju saimnieki. Skola celta no šķeltiem laukakmeņiem, ēkā bērni mācījušies līdz 1923. gadam (vēlāk Kusas krejotava). Skolotāji: Pēteris Sarķis, Andrejs Ozoliņš (1897-1905), Kārlis Bebris, Pēteris Grots, Auziņš, Pēteris Lejnieks.

1923. gadā skola iekārtota Kusas muižas ēkā, kuru pēc Pirmā pasaules kara atpirka no īpašnieku Vērzemnieku ģimenes. Šajā laikā jau Kusas 6klasīgā pamatskola.

No : https://kusasskola.mozello.lv/skolas-vesture-1/ [12.05.22.]

1 saistītas personas