Žurnāls "Lapsene"

Satīriskais literārais žurnāls "Lapsene" iznāca no 1922. līdz 1924. gadam. Atbildīgais redaktors Eduards Alainis.

Redakcija un ekspedīcija atradās Rīgā, Kr. Barona ielā 37-10.

1 saistītas personas