Rīgas svešvalodu institūts

Izveidojies uz Angļu valodas institūtas (AVI) bāzes (1922–1940). Pēc Latvijas inkorporācijas PSR AVI 1940. gada oktobrī tika likvidēts un uz tā bāzes tika izveidots Valsts valodu institūts, kas jau novembrī tika pārdēvēts par Valsts pedagoģisko valodu institūtu. 1944. gada decembrī atjaunots kā Rīgas svešvalodu institūts, bet 1945. gada 27.februārī pārdēvēts par Valodu un literatūras pedagoģisko institūtu. 1946. gada 14.septembrī par Valsts pedagoģisko institūtu. Visbeidzot 1954. gada 24.septembrī tā nosaukums bija Rīgas pedagoģiskais institūts, kas tika slēgts 1958. gada novembrī un ēka tika nodota Latvijas Valsts universitātes rīcībā.

1 saistītas personas