Apgāds "Heinrich Bessemesser"

Vācu tautības izdevējs un tirgotājs Heinrihs Besemesers (Bessemesser, ? - 1683) iespiedēja darbību sācis Jēnā ap 1648. gadu. 1660 ieradies Rīgā, strādājis Margrētas Hākelmanes spiestuvē, lai pabeigtu Rīgas vācu dziesmugrāmatas iespiešanu. Rīgas rāte šajā pašā gadā Besemeseru pieņēm pilsētas tipogrāfa amatā, nodrošinot ar brīvu dzīvokli; 1664 gadā viņa izdevējdarbībai tiek piešķirta Zviedrijas karaļa privilēģija. Besemesers par saviem līdzekļiem iespiedis skolas un luterāņu baznīcas literatūru vācu valodā; 1681 sācis iespiest avīzi “Rigische Novellen” un, iespējams, kopš 1680 arī tās priekšteci – pirmo Rīgas laikrakstu “Rigische .. Ordinarii Post-Zeitung”. Latviešu valodā Besemesers iespiedis luterāņu baznīcas rokasgrāmatu (1671-1673), G. Dresela katehismu “Svēta bērnu mācība” (1682), J. Reitera^ Bībeles tulkojuma paraugu “Eine Uebersetzungs Probe” (1675). Iespējams, Besemesers publicējis arī J. Geceļa mazo katehismu (1662), J. Reitera Mateja evaņģēlija tulkojuma fragmentu (1662) un aizsācis Georga Radecka Jelgavā pabeigto H. Ādolfija latviešu valodas gramatikas “Erster Versuch Einer kurtz-verfasseten Anleitung Zur Lettischen Sprache” (1685) iespiešanu.

No: http://lgdb.lnb.lv/index/person/166/ [27.01.22.]

1 saistītas personas