Augustdorfas Latviešu ģimnāzija

Vēlāk tika pārvietota uz Minsteri un darbojās ar Minsteres latviešu gimnāzijas nosaukumu.

2 saistītas personas