Žurnāls "Steidzies lēnām!"

Jauno autoru literārais žurnāls, ko izdeva Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes I un II kursa 1956. un 1957. gadā sākušie studenti.

1 saistītas personas