Muižciema evaņģēliski luteriskā draudze

Muižaciema (Muižciema) koka baznīca bijusi jau 1641. gadā celta ar Muižaciema kunga Georgs fon Herners (Hörner) atbalstu. 1641. gada 8. aprīlī kapteinis (hauptmanis) Kristofs Bistrāms (Bistram) vienojies ar Lutriņu mācītāju par Muižaciema baznīcas aprūpi. 1658. gadā uzcelta jauna mūra baznīca 4km uz austrumiem no senākās baznīcas vietas, bez torņa; tornis celts 1684. gadā. Baznīca atjaunota 1817. gadā. 1901-1902 iegādātas ērģeles.

Kopš 1673 draudzei savs mācītājs un iekārtota mācītājmuiža, kas piedzīvo ugunsgrēkus 1690. un 1752. gadā.

Kopš 1797 Muižaciema mācītājs apkalpo arī Remtes baznīcu - Muižciema - Remtes evaņģēliski luteriskā draudze.

1929. gada 20. jūnijā pārkārto Muižaciema draudzes robežas, pievienojot Gaiķu novadu. Draudzi nosauc par Gaiķu evaņģēliski luterisko draudzi.

No: E. Ķiploks. Dzimtenes draudzes un baznīcas. ASV, 1957, 351. lpp.

1 saistītas personas