Sluckas jezuītu kolēģija

Jezuītu ordenis Sluckā (Słuck) apmetas uz dzīvi 1698. gadā, pilsēta toreiz ietilpst Polijas - Lietuvas lielvalsts sastāvā. Jezuītu skola sāk darboties 18. gadsimta pirmajā pusē, kolēģija pastāv no 1714. līdz 1773. gadam.

Pēc: https://en.otvex.com/category/jesuit-education/ [12.10.21.]

1 saistītas personas