Daugavpils jezuītu kolēģija

Jezuīti uz pastāvīgu dzīvi Daugavpilī apmetas 1620.gados, kolēģija sāk darbu 17. gadsimta pirmajā pusē, iespējams 1636. gadā.

Daugavpilī visa kultūras dzīve 17. un 18. gadsimtā ir saistīta ar jezuītu kolēģijas darbību, t.sk. teātris, pie tās garīgās dzīves veicināšanas liela nozīme divām Jaunavas Marijas kongregācijām - studējošo un pilsoņu; pie katedrāles baznīcas pastāvējusi arī sv. rožu kroņa apvienība.

18. gadsimtā kolēģijā strādā kā audzinātāji un skolotāji divi jezuītu priesteri un divi sholastiķi jeb priesterības kandidāti; skolēni ir sadalīti divās grupās - trīs zemākās klases vienā un divas augstākās - otrā grupā.

1811. gadā Daugavpils jezuītu kolēģiju pārcēla uz Pušas muižu, bet 1820. gadā oficiāli slēdza.

https://fsspx-fsipd.lv/baznicas-vesture/makslas-ve... ; https://lv.wikipedia.org/wiki/Jezu%C4%ABti u.c. [12.10.21.] ; T.Bodanoviča. Dinaburgas jezuītu misijas un rezidences dibināšanas apstākļi, no: https://du.lv/wp-content/uploads/2018/01/Vesture_X... [13.10.21.]

2 saistītas personas