Tomsona kaula miltu un superfosfāta fabrika

Fabrikas dibinātājs ir jaunlatvietis Rihards Tomsons, viņš ir guvis biznesa pieredzi, strādādams K.K. Šmita fabrikā, kurā pārliecinājies arī par minerālmēslu nozīmi lauksaimniecībā. 1870. gada 2. aprīlī fabrika pēc gubernatora atļaujas saņemšanas sāk darbu, mašīnas iepirktas Vācijā.

II Baltijas lauksaimniecības izstādē fabrikas izstrādājumi saņem balvu, tie godalgoti arī Maskavas un Vīnes izstādēs. 1872. gada Finanšu ministrijas pārskatā fabrika nosaukta par labāko minerālmēslu fabriku visā Krievijā. 1873. gada pārskatā norādīts, ka fabrikā nodarbināti 10 vīrieši, līdz ar fabrikas atvēršanu minerālmēslu cenas krītas par 10%.

Fabrika darbojas līdz 1878. gadam, kad Tomsons to pārdod vai bankrotē. Par darbības pārtraukumu izteikti dažādi viedokļi - Tomsona aizraušanās ar sabiedrisko dzīvi, ārzemju firmu radītā konkurence, neprasme moderni saimniekot, latviešu nelabvēlība un līdzekļu trūkums utml.

Pēc: Raimonds Briedis. Savādais karakters. Rihards Tomsons.No: Varavīksne 1989. Literārā mantojuma gadagrāmata. Rīga: Liesma, 1989, 174.-175. lpp.`

2 saistītas personas