Vānes Aizupes pagastskola

1822: Vānes un Sārcenes muižas apvienojas Vānes pagastā un pagasta valde nolemj celt skolu

1837: skolas celtniecība, mācības kopš 1839.gada; pārzinis Krišjānis Blumbergs; skolu uztur Vānes un Aizupes muižas; 50 skolēni (1840); kopš 1848 skolas pārzinis - Kārlis Sīmansons; uzceļ papildus skolas namu „Labdari” (1848)

1863: iesvēta Vānes pagastskolas namu, pārzinis joprojām Kārlis Sīmansons; 91 skolēns; pieņem otru skolotāju Jāni Vinteru; 1867 - 166 skolēni; pēc Sīmansona nāves 1879 skolotājs Matīss Kārkliņš, otrais skolotājs - Jānis Upenieks; 1881 - 79 skolēni.

1905: skola nedarbojas
1915: 13.jūlijā vācu okupācija, skola nedarbojas

1920: skolā divi skolotāji, 60 bērni, atsāk darbu Aizupes pagasta skola.

Pēc 1920: Vānes muižas ēku piešķir skolai, nodoms apvienot mazās skolas.

1936: pabeidz Vānes muižas atjaunošanu un 1936/37 no Sārcenes pārceļ skolu uz Vāni kā sešgadīgu pamatskolu ar 5 skolotājiem

1939: Vānes pamatskolu apvieno ar Aizupes pamatskolu, 1941 atjauno Vānes muižas ēkas otru galu, skola iegūst plašākas telpas.

Aizupes - Vānes pagastskolas / skolu vēsture nav pilnīga. Pašreizējais materiāls no : http://vanespsk.lv/vesture [30.08.21.]

1 saistītas personas