Vangažu draudzes skola

1737. gadā draudzes skolā, kas bija izvietota rijā, sākotnēji pie vietējā audēja mācījās tikai divi bērni. 1826. gadā skola tika pārcelta uz ķestera māju un jau ar 12 bērnu izglītošanu nodarbojās draudzes ķesteris, 1847. gadā Vangažu draudzes kapu ceļa galā tika uzcelta jauna skolas ēka, kur par skolotāju strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. 1870. gadā pēc telpu paplašināšanas tur jau kā Vangažu pagastskolā mācījās 100 vietējie bērni, no kuriem 90 varēja palikt nedēļas internātā. Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu laikā skola darbojās neregulāri. Sākotnēji to atjaunoja kā Inčukalna – Vangažu 1. pakāpes skolu, bet vēlāk, kad Inčukalnā atklāja Sarkano skolu, tā tika pārdēvēta par Vangažu 1. pakāpes pamatskolu, kas darbojās līdz pat 1944. gadam. Turpmāk Vangažu puses bērni apmeklēja Inčukalna Sarkano skolu, līdz 1950. gadā Griķu ciema „Putnu” mājas pielāgoja skolas vajadzībām. Tā darbojās līdz pat jaunās septiņgadīgās skolas atklāšanai Oktobra ciematā.

No: https://www.incukalns.lv/public/lat/aktualitates/4... [29.08.21.]

1 saistītas personas