Rudbāržu Oskara Kalpaka pagastskola

Līdz 2018. gada martam Rudbāržu muižas ēkā darbojās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola. Šobrīd daļu no tās telpām izmanto Jaunsardzes centrs. Plānots, ka pēc ēkas renovācijas šeit tiks izvietota Latvijā pirmā militāro kadetu skola.

1 saistītas personas