Ata Kronvalda latviešu ģimnāzija

Skola darbojās latviešu nometņu laikā Nirnbergā.

1 saistītas personas