Grēvenes latviešu tautskola

Latviešu tautskola darbojās latviešu bēgļu nometnē Grēvenē. Skolai bija 7-klašu izglītības programma, beidzot šo skolu, bija iespējams turpināt izglītību ģimnāzijā.

1 saistītas personas