Apgāds "Liebeskind" (1794-1891-1907)

Apgāda dibinātājs ir Augusts Gotlobs Lībeskinds (Liebeskind, 1763-1844), vācu papīra un grāmattirgotājs. Viņš atvēra savu apgādu Leipcigā 1794. gada septembrī. Kopš apgāda pirmsākumiem Lībeskinds sadarbojās ar Dēgena grāmatveikalu Vīnē (J.V.Degensche Buchhandlung, Wien) un kopīgi publicēja neskaitāmus darbus. 1818. gadā Lībeskinds iegādājās arī Himburga apgādu (Himburgscher Buchhandlungsverlag) Berlīnē, tas pavēra iespējas ievērojami paplašināt autoru loku. 1891. gadā apgāds tika apvienots ar J.G.Kotas grāmatveikala apgādu Štutgartē (J.G.Cottasche Buchhandlung, Stuttgart). Grāmatās apgāda norādēs Leipcigas izdevēja Liebeskind vārds minēts vēl līdz 1907. gadam.

Ziņas no: https://de.wikipedia.org/wiki/August_Gottlob_Liebe... [12.08.21.]; http://www.zeno.org/Schmidt-1902/A/Liebeskind,+Aug... [12.08.21.]

1 saistītas personas