Almanahs "Советская Латвия"

Latvijas Padomju rakstnieku savienības literatūras un mākslas almanahs, izdots Latvijas Valsts izdevniecībā no 1950. līdz 1956. gadam. No 1940. līdz 1941. gadam iznāca kā žurnāls divas reizes gadā. Almanahs "Парус".