Iršu kolonija

Vācu zemnieku kolonija Vidzemē, Kokneses novadā, Iršu pagastā, tika izveidota uz kroņa muižas zemes 1766. gadā saskaņā ar Katrīnas II ukazu, 1916. gadā lielāko daļu no kolonistiem deportē uz Iekškrieviju, viņi iegūst tiesības atgriezties 1918. gadā pēc Brestas miera noslēgšanas. 1935. gadā Iršu pagastā 92% vāciešu, lielākā daļa no viņiem 1939. gadā izceļo.

Pēc: https://vesture.eu/Hir%C5%A1enhofa [sk. 13.05.2021.]

1 saistītas personas