Žurnāls "Žēlsirdīgā Māsa"

Iznāca no 1927. gada līdz 1940. gadam.

1 saistītas personas