Laikraksts "Ceļa Biedris" (1863–1867)

Laikraksts "Ceļa Biedris" iznāk pēc Latviešu Literārās (Latviešu Draugu) biedrības iniciatīvas kopš 1863. gada - sākotnēji kā laikraksta "Latviešu Avīzes" pielikums - tam ir četras lapas, to laiž klajā divreiz mēnesī. Šajā laikā - līdzīgi kā "Latviešu Avīzes" - "Ceļa Biedri" publicē J.Stefenhāgens Jelgavā. Laikraksts ir arī abonējams atsevišķi - nāk klajā 26 nr. 1864. gadā tas neiznāk, bet darbību atjauno 1865. gadā un turpina iznāk līdz 1867. gadam.

No 1865. līdz 1867. gadam laikrakstu publicē Rīgā A. Millers; katru gadu nāk klajā 26 nr.

Laikrakstam ir kristīgi nacionāla ievirze, tajā publicēti visi Jura Neikena stāsti.

1 saistītas personas