Laikraksts "Spēks" (1905)

Politisks un literārisks laikraksts "Spēks". Iznāca tikai divi numuri 1905. gadā Jelgavā. Izdevēji K. Neilands, K. Hiršs.

1 saistītas personas