Kurzemes Pagaidu zemes padome

Ievēlēta 1917. gada 27. aprīlī Tērbatā.

1 saistītas personas