Vircburgas Latviešu ģimnāzija

Ģimnāziju darbu sāka latviešu bēgļu nometnē Vircburgā 1945. gada 10. augustā.

Direktors bija Jūlijs Lože, inspektors Aleksis Ķīsis. Pirmsākumos skolās bija 6 skolotāji. Darbojās piecas humanitārās ģimnāzijas klases ar 66 skolēniem. Otrajā mācību gadā, kas sākās 1946. gada 1. jūlijā skolēnu skaits jau bija pieaudzis līdz 137. Līdzās humanitārajām klasēm tika atvērtas arī reālskolu tipa klases. Trešais mācību gads sākās 1947. gada 21. aprīlī, skolēnu skaits jau bija sasniedzis 169 un skolotāju skaits pieaudzis līdz 21.

Ģimnāzijai nebija savu telpu; brīvos brīžos tā izmantoja Vircburgas tautskolas telpas. Otrajā mācību gadā skola ieguva dažas savas klases, tika iekārtoti ķīmijas un fizikas kabineti. Tika nodibināts skolas koris.

1947. gada vasarā ģimnāzijā iekārtota skolēnu apmācība auto vadīšanā. Ģimnāzijas zēnu apmācībām iekārtotas metālu apstrādāšanas un kokapstrādāšanas darbnīcas un apmācības elektroinstalācijā. Meitenes apmācīja adīšanā, veļas šūšanā un mājturībā.

Avots: Lāpa: Latviešu jaunatnes mēnešraksts, Nr.9-12 (01.10.1947)