Saulaines tehnikums

Kaucmindes mājturības skolu 1944. gadā pārveidoja par Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, vēlāk par Saulaines sovhoztehnikumu.

Vēsture.

1 saistītas personas