P. Skrastiņa apgāds

Apgāda īpašnieks Pēteris Skrastiņš (1866 - 1913) ir arī grāmatu iespiedējs un tirgotājs. Skrastiņš atver uzņēmumu 1887. gadā Valmierā, Rīgas ielā 7, to papildinājis ar sietuvi 1903. gadā. 19. gadsimta beigās Skrastiņam ir arī veikals arī Valkā, Maskavas ielā 31. Kopš 1893 iespiedis Valmieras un apkārtnes, arī Rīgas un apkaimes autoru grāmatas, piemēram, Kauguru Lauksaimniecības biedrības (K. Ulmaņa darbus piensaimniecībā un cūkkopībā) pasūtinājumus, lielu skaitu sīkdarbu (statūtu, pārskatu, cenrāžu, katalogu), kā arī pats savus izdevumus, kopskaitā tuvu pie 200 iespiedumu. 1917 viņa spiestuvi ieguva sabiedrība “Zeme”, veikalu 1921 ieguva R. Zatlers.

Pats apgādājis apmēram 50 grāmatas - mācīblīdzekļus, jaunatnes literatūru, “Dzimtenes kalendāru” (1901-1915), Valmieras literātu V. D. Baloža, J. Neilanda, Rietekļa, kā arī Zeiboltu Jēkaba darbus, E. Veidenbauma Kopotus rakstus (1-6, 1907-1909; 1911 aizsācis vēl citu izdevumus). Par E. Veidenbauma rakstu izdevumu 1907 sodīts.

Par Skrasiņu plašāk: Zīriņa J. Grāmatu izdevniecības un spiestuves Valmierā 19.gs. b. – 20. gs. sāk. ?? Ko, tēvzeme, varu tev dot ... . - Valmiera, 1999.

No: http://lgdb.lnb.lv/index/person/952/

2 saistītas personas